Participatie

Depositphotos_7508396_xsMeedoen aan het maatschappelijk leven, naar vermogen een bijdrage leveren op de arbeidsmarkt.


//

Nieuwe wetgeving per 1 januari 2015, decentralisaties van landelijke overheid naar gemeenten, participatiesamenleving in plaats van verzorgingsstaat, werken naar vermogen…
/
participatie is volop in ontwikkeling!
/

Waar een deel van de samenleving het al (jarenlang) toepast; is het voor een ander deel sinds januari 2015 actueel geworden. Overheid, maatschappelijke instellingen en werkgevers zijn veelal nog zoekende naar de juiste methodieken en werkwijze. Werkzoekenden kunnen obstakels ervaren bij het vinden van een passende werkplek. Ik ondersteun hen daar graag bij.
/
Van behoefte naar praktijk
Mijn ondersteuning kenmerkt zich door het delen van kennis en ervaring en het begeleiden van mensen naar (betaalde) arbeid.

Ik bied geen vooraf opgestelde plannen of concepten maar ik volg specifieke behoeftes en denk mee in oplossingen.
Dit gebeurt vraaggericht vanuit de betrokkenen – zowel werkgevers als werkzoekenden – met als gezamenlijk doel het maken van de vertaalslag naar de praktijk. Naar wens gevolgd door begeleiding op de werkplek.
/
Oog voor de mens
Voor werkzoekenden zijn niet alleen diploma’s en eventuele werkervaring relevant. Minstens net zo belangrijk zijn persoonlijke kwaliteiten, dromen en ambities. Wat wil je?
Werkgevers hebben de uitdaging passende werknemers te zoeken. Waar vind je ze?
Naast een goed functieprofiel wegen ook het karakter en de mentaliteit van een organisatie mee. Welke kandidaat past daarbij?

 

Met deze drie vragen in het achterhoofd, breng ik vraag en aanbod bij elkaar. Ik zet mijn vaardigheden als professioneel coach in, maak gebruik van een uitgebreid zakelijk en sociaal netwerk en mijn eigen ervaringen in het (bedrijfs)leven. Door de essenties van alle belanghebbenden zorgvuldig en doelgericht te bundelen, is een optimale en pragmatische verbinding het resultaat.
Een hoge slagingskans met het oog op duurzame arbeid!
/
/

Group of Hands Holding Devices with People's FacesDrijfveer
Mijn drijfveer om bij te dragen aan de participatiesamenleving is een optelsom van diverse factoren. Opgegroeid in een ondernemersgezin, een kwart eeuw ervaring in het internationale bedrijfsleven, en het zelfstandig opzetten van bedrijven; het heeft me geleerd wat ondernemen is.
Door een belangrijke verandering in de gezondheid van mijn echtgenoot in 2007, weet ik ook hoe het is om te leven met beperkingen en wat je kunt bereiken door te focussen op mogelijkheden.
/
Energie en inspiratie
Deze overtuiging en de passie om mensen en organisaties in hun kracht te brengen, deel ik met een aantal organisaties. Zo draag ik binnen de Inter Gemeentelijke Sociale Dienst (IGSD) bij aan het bemiddelen in werkervaringsplekken bij bedrijven voor (langdurig) werkzoekenden.
Een project waarbij ik nauw contact heb met de Business Club Steenwijkerland (BCS), NoordWestGroep en de Gemeente Steenwijkerland. Een waardevolle en effectieve samenwerking waarbinnen onze verschillende ervaringen, expertise en netwerken elkaar versterken. Met als motto “denken in mogelijkheden”.

 

In mijn visie staat de mens centraal. De energie en inspiratie die vrijkomt als mensen zich ontwikkelen, zichzelf overtreffen en hun doel (her)vinden is een prachtige bron van motivatie.
/

 

  Hoe weet je dat iets niet kan, als je het nog nooit geprobeerd hebt?
/
?

 

NOVA

helpt jezelf te zijn